HC Energy 
Klar til at gå grøn?

Kort introduktion

HC Energy Consult er stiftet d. 7-9-2020 og drives af indehaver Heine Christensen.

Virksomheden er placeret i Spentrup lidt nord for Randers hvor der nem adgang til motorvej.

Heine Christensen har i over 25 år beskæftiget sig med målere til forbrugs afregning samt opsamling af data som bla. bruges til at udfærdige fordelings regnskaber i ejerforeninger – boligforeninger – andelsboligforeninger – flerfamiliehuse.

HC Energy Consult hovedbeskæftigelse er at vejlede / rådgive omkring valg af leverandør i forbindelse med valg af vandmålere – varmefordeligsmålere – varmeenergimålere – elmålere samt udstyr til at opsamling af data som skal bruges i forbindelse med fordelingsregnskab for el – vand – varme – samt at få mest mulig værdi af de data der indsamles.

Rådgivning / vejledning 

I forbindelse med bla. EED diriktiv

November 2020

 • Ny installation skal der anvendes fjernaflæste målere, dvs. at der må ikke længere laves
 • Ny installation med manuelle aflæste målere.
 • Det skal være muligt at levere aflæsninger to gange pr. år på fjern aflæste målere.

1-1-2022

 • Der skal leveres aflæsninger på måneds basis på alle fjern aflæste målere.

1-1-2027

 • Alle målere skal være fjern aflæste, dette gælder for alle målere, dvs at det ikke længere er tilladt at anvende manuelle målere.
 • Der skal leveres aflæsninger på måneds basis på alle målere minimum hver måned.

Tilbud

HC Energy Consult hjælper med at indhente tilbud på udskiftning eller ny installation af målere samt dataopsamlingsudstyr.

 

Proces forløb

Et proces forløb kunne se ud som nedenstående
 • Præsentationsmøde mellem kunde og HC Energy Consult
 • Kunden beskriver hvilke ønsker / krav der er
 • HC Energy Consult laver en besigtigelse og gennemgår ejendommens tekniske installationer.
 • Der laves en tegning over ejendommen incl. teknikske installationer.
 • Der laves en beskrivelse af hvad der skal bruges af forskellige målere / sensorer for at løse opgaven.
 • Materialet gennemgås med kunden.
 • HC Energy Consult / kunden fremsender materialet til en eller flere leverandøre.
 • HC Energy Consult gennemgår de modtagne tilbud med kunden således at den rette leverandør kan vælges.
 • HC Energy Consult tilbyder projekt styring i forbindelse med udskiftning af bla. forbrugsmålere  samt ved nyinstallation af forbrugsmålere.
 • HC Energy Consult tager kontakt til den valgte leverandør og får planlagt arbejdet.
 • Leverandør montere målere samt andet udstyr.
 • HC Energy Consult indkalder leverandør til en afleverings forretning hvor måler systemet gennemgås, og kvalitets sikrings materiale overdrages til kunden.

HC Ejendomsservice

HC Energy Consult har en afdeling der udføre service opgaver ved private samt erhverv.

Vores hoved beskæftigelse er viceværtservice – hjælp til daglig vedligeholdelse af bygninger

Vedligeholdelse af bygninger

 • Skifte tagrender.
 • Reparation af fuger ved vinduer og døre.
 • Montering af hegn / plankeværk ved terrassen eller haven.
 • Montering af ny træ terrasse.
 • Udskiftning af defekte termoruder.
 • Udskiftning af vinduer & døre.
 • Montering af ny Carport eller redskabs rum i haven.

Tekniske løsninger